Pienko­ne­kor­jaaja, tule Kiteen Konedie­se­lille työelä­mässä oppimaan!

Kiteen Konedie­sel myy ja huoltaa vapaa-ajan koneita: mönki­jöitä, mopoja, ruohon­leik­ku­reita, veneitä ja perämoot­to­reita. Lisäksi meiltä löytyy Valtra-trakto­rei­den ja Sampo-leikkuu­pui­mu­rei­den huolto ja korjaamo. Kiteen liikkeel­lämme työsken­te­lee 11 työnte­ki­jää myynnin, varas­toin­nin, huollon ja kirjan­pi­don parissa sekä esimies­teh­tä­vissä.

Etsimme nyt pienko­ne­kor­jaa­jao­pis­ke­li­jaa syys- tai talvi­kau­delle korjaamon ja myymälän puolelle

Harjoit­te­lun aloitusa­jan­kohta voidaan sopia jousta­vasti opinto­jesi mukaan. Toivomme, että pääset tekemään kerralla pidemmän jakson, niin pääset kunnolla kiinni työteh­tä­viin. Työpäivät arkisin klo 8–17 välillä.

Työteh­tä­viin kuuluu ruohon­leik­ku­rei­den, mopojen, mönki­jöi­den ja peräkär­rien kasaa­mista ja toimit­ta­mista asiak­kaalle sekä käyttöön opasta­mista. Kasaa­mi­nen vaatii jonkin verran teknistä osaamista ja ymmär­rystä laittei­den toimin­ta­pe­ri­aat­teista. B‑ajokortti katsotaan eduksi: halutes­sasi voit osallis­tua myös asiakas­toi­mi­tuk­siin.

Toinen tehtä­vä­alue on varaosien vastaan­otto ja tuottei­den hyllyt­tä­mi­nen myymä­lässä. Tieto­ko­neen perus­käyt­tö­tai­doilla pääsee hyvin alkuun. Käytös­sämme on suomen­kie­li­nen Konefutur-ohjelma, jonka käyttöön opastamme.

Meillä pääset tekemään monipuo­li­sia ja vaihte­le­via töitä, omatoi­mi­sesti ja porukassa. Terve­tu­loa!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Esko Väkeväi­nen, puh. 0400 158 417, [email protected]