Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu etsii maata­lous­a­lan harjoit­te­li­jaa

Kuva: Eija Irene Hiltunen

Tervehdys Kumpulan tilalta Kuuksen­vaa­rasta!

Maati­lal­lamme on maata reilu 100 ha, teemme kasvin­vil­je­lyä, urakoin­tia trakto­reilla sekä kiinteis­tö­jen pihatöitä.

Harjoit­te­li­jan toimen­ku­vaan maati­lalla kuuluvat maata­lous­työt sekä kasvin­vil­je­ly­ti­lan työt trakto­rin­ajosta maanäyt­tei­den kerää­mi­seen. Lisäksi tuottei­den pakkausta, valoku­vausta ym. sekä koneen korjausta.

Pätevyyk­siä ei tarvita, maata ei ole ennenkään viljelty korteilla! Osaaminen karttuu kyllä tekemisen myötä, oma-aloit­tei­suus on ykkösasia, toinen on työnkir­jaus­taito. Trakto­ri­kortti on pelto­töissä välttä­mä­tön, ja plussaa, jos sinulta löytyy myös B‑kortti.

Tilamme kehittyy, ensi vuonna pelto­pinta-ala nousee ja työmäärä myös. Hyppää kelkkaamme, ei tule tylsiä päiviä!

Työpäivät ovat meidän alalla joustavia, joskus on pidempiä päiviä, joskus vähemmän töitä. Harjoit­te­lua­jan palkka voidaan neuvo­tella tapaus­koh­tai­sesti osaamis­ta­son mukaan. Tilal­lamme on mahdol­li­suus ruokailla ja majoittua ja työvaat­teet saat talon puolesta.

Aito innostus alaan, jota opiskelee, on iso asia, ja toivomme, että voit tuoda tulles­sasi tieto­tai­toa tilalle. Kenties saat täältä jopa opinnäy­te­työn aiheen, vaikkapa uudesta kasvista alueel­lamme? Tilamme kehittyy, ensi vuonna pelto­pinta-ala nousee ja työmäärä myös. Hyppää kelkkaamme, ei tule tylsiä päiviä!

Ota yhteyttä: Joonas Potkonen puh. 0407306421
Tutustu lisää: www.kuuksenvaarankonepalvelu.fi  Youtube/ Kuuksen­vaa­ran Konepal­velu