Kone ja Autotar­vike Tanskanen etsii harjoit­te­luun liiketalouden/autoalan opiske­li­jaa varao­sa­myyn­nin tehtäviin

Kone ja Autotar­vike Tanskanen on kone- ja autotar­vik­kei­den ja työka­lu­jen myymälä, joka kuuluu valta­kun­nal­li­seen Fixus-ketjuun. Yrityk­sel­lämme on 35 vuoden kokemus alueen asiak­kaista ja tarpeista, ja tällä hetkellä 5 kokoai­kaista työnte­ki­jää.

Harjoit­te­li­jana työteh­tä­viisi kuuluu pääasiassa myyntityö ja varas­to­työ varao­sa­myy­mä­lässä, mahdol­li­sesti myös korjaa­mo­puo­len työt, mm. renkaan­vaihto, osaami­sesi mukaan. Erityisiä pätevyys­vaa­ti­muk­sia ei ole, mutta mootto­ria­jo­neu­vo­jen tuntemus ja perus­tie­dot on oltava hanskassa. Korjaa­mo­puo­lella sinulla tulee olla tulityö­kortti.

Parasta aikaa harjoit­te­lulle on talvi­kausi, ja jos työ kiinnos­taa, touko­kuusta elokuun loppuun on tarjolla lomien tuurausta. Harjoit­te­luaika on palka­tonta, mutta sinulla on mahdol­li­suus palkal­li­seen kesätyö­hön harjoit­te­lu­jak­son jälkeen. Jos ala kiinnos­taa ja etsit opinnäy­te­työn aihetta, yrityk­sel­lämme olisi tarvetta myös markki­noin­nin kehit­tä­mis­suun­ni­tel­malle.

Ota yhteyttä: Jarmo Tanskanen puh. 0407637008 [email protected]