Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha etsii lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­joita

Hoiva ja Huolen­pito Kotipiha on yksityi­nen kotipal­ve­lu­yri­tys Ilomant­sissa. Tuotamme säännöl­listä kotihoi­toa sekä tukipal­ve­luita pääsään­töi­sesti ikäih­mi­sille ja veteraa­neille Ilomant­sin ja Joensuun alueella. Tuotamme palve­luita myös lapsi­per­heille.

Tavoit­tee­namme on tuottaa luotet­ta­vaa ja laadu­kasta kotipal­ve­lua, joka räätä­löi­dään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Etsimme nyt tiimiimme lähihoi­taja- ja sairaan­hoi­ta­ja­har­joit­te­li­jaa. Työparina toimiessa saat arvokasta kokemusta työnoh­jauk­sesta ja tiimi­työs­ken­te­lystä. Harjoit­te­lu­teh­tä­vät suunni­tel­laan aina täysin oman osaamis­ta­sosi mukaan, joten voit olla niin opinto­jesi alussa kuin valmis­tu­mi­sen kynnyk­sellä.

Tutustu palve­lui­himme: https://hoivakotipiha.fi/

Ota yhteyttä: Yrittäjä, sairaan­hoi­taja Leena Kuosmanen puh. 0503439978 [email protected]
Vastaava sairaan­hoi­taja Laura Piltonen puh. 044 493 9962