Tag: betoniala

  • Pielisen Betoni etsii raken­nusa­lan opiske­li­joita harjoit­te­luun

    Pielisen Betoni on vakava­rai­nen, 100 % kotimai­nen perhey­ri­tys, joka valmistaa tuotteita betonie­le­ment­ti­teol­li­suu­den tarpei­siin. Meillä on toimi­pai­kat 5 paikka­kun­nalla: Lieksassa, Joensuussa, Outokum­mussa, Hollo­lassa ja Kuopiossa. Lieksassa henki­lös­töä on noin 30 ja koko yrityk­sessä noin 100 työnte­ki­jää.  Erilaisia työteh­tä­viä yrityk­ses­sämme ovat mm. betoni­au­ton kuljet­taja, varas­to­mies, betonie­le­ment­ti­työn­te­kijä, raudoit­taja, muotti­mies, jälki­put­saaja sekä työnjohto. Etsimme nyt 1–2 raken­nusa­lan harjoit­te­li­jaa Lieksan…