HAETAAN TYÖELÄMÄSSÄOPPIJAA

K‑Rauta Öystilä Lieksassa tarjoaa raken­ta­mi­sen ja remon­toin­nin tuotteet sekä muut palvelut.

Terve­tu­loa tutus­tu­maan paikal­li­seen K‑Rautaan!

K‑Rautakauppa Lieksassa hakee työelä­mässä oppijaa esim. liike­ta­lou­den- tai raken­nusa­lan opiske­li­joista. Tarjoamme monipuo­li­sen ympäris­tön oppia liike-elämässä tarvit­ta­via taitoja sekä asiakas­pal­ve­lua.

Ota yhteyttä niin saat lisätie­toja:

Antti Öystilä

puh. 040 5858 530

antti.oystila@k‑rauta.fi