Itärajan Helmi hakee puhdis­tusa­lan opiske­li­jaa harjoit­te­le­maan kesäksi 2024!

Itärajan Helmi sijaitsee Tohma­jär­vellä, Pohjois-Karja­lassa. Itärajan Helmi tarjoaa majoi­tusta pariai­toissa, tentsi­leissä, ja yhdessä glamour teltassa sekä järjestää erilaisia tapah­tu­mia kuten synty­mä­päi­viä, juhlia, tyky / tyhy tapah­tu­mia.

Haetaan itsenäi­seen työsken­te­lyyn pystyvää perus­sii­vous­tai­dot omaavaa opiske­li­jaa, työhön kuuluu myös liina­vaa­te­huolto.

Ota yhteyttä:

Riitta Okkonen

tel:+358447444070

[email protected]