Tule meille työelä­mässä oppimaan!

A&K Heikura Oy on perhey­ri­tys, joka on palvellut Lieksassa vuodesta 1993 ja Nurmek­sessa vuodesta 2013. Työllis­tämme alueella vakitui­sesti 10 henkilöä.

Sloga­nimme Aito varao­sa­talo kertoo jo toimin­nas­tamme oleel­li­sen, löydät meiltä laajan kattauk­sen varaosia eri käyttö­koh­tei­siin sekä työkalut joka hommaan, niin ammat­ti­lai­selle kuin kulut­ta­jalle. Reper­tu­aari ei tieten­kään lopu siihen, vaan myymä­lästä löytyy vaikka sun mitä.

Ammat­ti­ni­mik­keenä meillä on tekninen myyjä. Harjoit­te­lija on tuttu juttu, ollaan aina otettu tekijät ilomielin oppimaan uutta. Meillähän saapi tehdä ihan kaikkea, saat olla myyjä, varas­to­hen­kilö sekä tilaaja. Tuotteita saa hyllyttää ja hinnoi­tella. Meillähän saat pyörittää myös somea ja tehdä mainoksia, jos sellainen kiinnos­taa.

Neuvotaan ja ollaan huomattu, että nohevim­mat neuvoo takas.

Meillä pärjää, jos asenne on kohdal­laan. Konetie­tä­mys helpottaa, mutta kassalla pärjää myös, jos on sosiaa­li­nen eikä jännitä uusia tilan­teita.

Ei vaadita kortteja, ei tänne olla pelaamaan tultu. Maalais­järki on plussaa.

Harjoit­te­lun jälkeen on aina mahdol­li­suus työllis­tyä kesätöi­hin tai viikon­lop­pu­vuo­roi­hin, ollaan myös palkattu harjoit­te­li­joita vakka­riksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: