Marja­paikka Oy:llä Valti­molla tarjolla harjoit­te­lu­paik­koja puutarha-alan opiske­li­joille

Marja­paikka on valti­mo­lai­nen puutarha-alan yritys. Puutarhan ohella meillä on tilamyy­mälä, jossa on myynnissä mm. naisten­vaat­teita, tekstii­leitä, kyntti­löitä ja luonnon kosme­tiik­kaa. Kauppa­puu­tar­has­tamme löytyy kasveja laidasta laitaan. Tilal­lamme ovat myynnissä puut, pensaat, perennat, kesäkukat ja yrtit.

Etsimme nyt puutarha-alan opiske­li­joita kesähar­joit­te­luun puutar­halle

Työteh­tä­viin lukeu­tu­vat puutarhan kevättyöt: mm. ruuku­tusta, istut­ta­mista ja kitke­mistä, kastelua sekä kukka­myyn­tiä.  Työt alkavat yleensä keväästä ja lumiti­lan­teesta riippuen toukokuun alkupuo­lella ja jatkuvat kesäkuun loppuun.

Meillä Marja­pai­kassa työtä tehdään intohi­molla ja täydestä sydämestä ja yrityksen keskei­sim­mät arvot raken­tu­vat­kin iloisen, ja ennen kaikkea asiakas­läh­töi­sen palvelun ympärille.

Terve­tu­loa Marja­pai­kan ihmeel­li­seen maailmaan!

Kiinnos­tuitko? Ota yhteyttä: Juha Haverinen, puh. 0500 208 998