Brahea Palvelut tarjoaa työelä­mässä oppimis­paik­koja Riverian puhtaus- ja kiinteis­tö­pal­ve­lua­lan opiske­li­joille

Brahea Palvelut on vuonna 2005 perus­tettu lieksa­lai­nen yritys. Tarjoamme monipuo­li­sia siivousa­lan palve­luita, sekä asioin­tia­pua ja talon­mies­pal­ve­luita Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella.

Kaikessa toimin­nas­samme meille on tärkeintä asiakkaan toiveet ja tarpeet, joiden pohjalta räätä­löimme palvelut aina kullekin sopiviksi. Pyrimme parhaa­seen asiakas­tyy­ty­väi­syy­teen ja siten raken­ta­maan pitkä­kes­toi­sia ja luotta­muk­sel­li­sia asiakas­suh­teita.

Palve­lui­tamme käyttää jo yli 300 tyyty­väistä kotita­loutta ja yritystä Lieksan, Nurmeksen, Juuan ja Valtimon alueella.

Etsimme nyt joukkoomme puhtaus- ja kiinteis­tö­pal­ve­lua­lan opiske­li­jaa työelä­mässä oppimaan.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää: Raija Pajamo puh. 050 3271418